Samenwerkingsverbanden

Het Sint-Trudo Ziekenhuis werkt samen met tal van partners zowel binnen als buiten de zorg om aan de patiŽnten een gediversifieerd en geÔntegreerd zorgaanbod te kunnen bieden in de best mogelijke omstandigheden.

met huisartsenverenigingen

Met het oog op een gecoŲrdineerde transmurale zorgverlening is een goede samenwerking met de huisartsen van cruciaal belang. Deze samenwerking wordt voornamelijk geformaliseerd binnen het overlegplatform dat is samengesteld uit afgevaardigden van de huisartsenkring van Groot Sint-Truiden en omgeving (HAKSO), van de huisartsenkring Kanton Borgloon (HAKKB) en van het medisch korps en de directie van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Deze samenwerking vertaalt zich in concrete afspraken om de zorgverlening voor de patiŽnt zo naadloos en optimaal mogelijk te laten verlopen.

De samenwerking met de huisartsenkringen uit de regio werd geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en de Huisartsenkring Sint-Truiden en Omgeving (HAKSO) en de Huisartsenkring Kanton Borgloon (HAKKB).

De communicatie van patiŽntgebonden informatie tussen huisartsen en specialisten gebeurt meestal elektronisch via bijvoorbeeld Medibridge.

met Listel

Om de samenwerking rond multidisciplinaire zorg met de betrokken zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn te verbeteren, heeft het Sint-Trudo Ziekenhuis een overeenkomst met Listel vzw. Dit provinciaal overlegplatform bestaat uit 3 grote pijlers:

  • SEL Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg
  • GDT GeÔntegreerde Dienst voor Thuisverzorging
  • PALLION Specifieke thuiszorg bij palliatieve patiŽnten

SEL/GDT kan rekenen op ondersteuning van de Plaatselijke Overlegplatforms (POP) waarin ook het Sint-Trudo Ziekenhuis participeert.

met woon- en zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen

Om de zorgcontinuÔteit voor geriatrische patiŽnten te garanderen, heeft het Sint-Trudo Ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met 12 instellingen voornamelijk uit de regio Sint-Truiden. Het accent ligt hierbij op wederzijdse afspraken teneinde de zorg beter af te stemmen op de noden van de bejaarden en zo de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

met ziekenhuizen

UZ Leuven

Op tal van vlakken wordt nauw samengewerkt met UZ Leuven, ondermeer inzake fertiliteit/vruchtbaarheidsstoornissen, neonatale samenwerking, weefsel- en cellenbanken, Leuvense Navelstrengbloedbank, inz. hadrontherapie Ö
Het Sint-Trudo Ziekenhuis maakt ook gebruik van het Klinisch WerkStation (KWS) van UZ Leuven als elektronisch patiŽntendossier. Via het medisch samenwerkingsverband Nexus Health kan het KWS ook door andere ziekenhuispartners gebruikt worden, waardoor verschillende instellingen in ťťn patiŽntendossier samenwerking.

Asster

Het Sint-Trudo Ziekenhuis en Asster werken nauw samen op diverse domeinen zoals ondermeer inzake de verwijzing en behandeling van patiŽnten, liaisonpyschiatrie, dienstverlening op het vlak van apotheek, sterilisatie Ö

Jessa Ziekenhuis (Hasselt) en Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk)

Met beide ziekenhuizen wordt o.a. samengewerkt in het kader van de behandeling van pijn (multidisciplinaire algologische teams en multidisciplinaire behandelcentra voor chronische pijn) en via het Limburgs Oncologisch Centrum voor radiotherapie, oncologie en hematologie. Met artsen uit het Jessa Ziekenhuis zijn er ook samenwerkingen op het vlak van pneumologie, cardiologie en urologie.

Jessa Ziekenhuis (Hasselt), Sint-Franciscus Ziekenhuis (Heusden-Zolder) en Vesalius (Tongeren)

Samenwerkingsovereenkomst inzake de behandeling van borstkanker. Dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de nefrologen van het Sint-Trudo Ziekenhuis en het Jessa Ziekenhuis kunnen patiŽnten uit de regio Tongeren voor nierdialyse terecht in het Centrum voor Autodialyse op de site van AZ Vesalius.

C.H.C. Rocourt, Ziekenhuis Oost-Limburg en UZ Leuven

Samenwerkingsovereenkomsten inzake de intensieve en hooggespecialiseerde medische verzorging van te vroeg geboren babyís wiens leven in gevaar is.

PET-infrastructuur

Voor de uitbating van de PET-infrastructuur werd een afzonderlijke vzw opgericht met het Sint-Trudo Ziekenhuis, het Jessa Ziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg, UZ Leuven, AZ Vesalius en het Sint-Franciscusziekenhuis.

Samenwerkingsprotocol betreffende de Seksuele Agressie Set (SAS)

Samenwerking tussen de Limburgse algemene ziekenhuizen, de dienst forensische geneeskunde van het UZ Leuven, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (specifiek de daartoe opgeleide schouwartsen) en het Parket van de Procureurs des Konings van het arrondissement Limburg. Door dit protocol worden reeds bestaande samenwerkingsverbanden geoptimaliseerd opdat het onderzoek van de slachtoffers van seksuele agressie, en van de bewijsstukken, zonder vertraging in optimale omstandigheden en door getrainde onderzoekers kan gebeuren zodat de beste garantie kan gegeven worden voor het achterhalen van de waarheid in deze vaak delicate dossiers.

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een vzw van 23 Vlaamse ziekenhuizen. De leden verbinden zich ertoe om door de ontwikkeling van een duurzaam kennisnetwerk en een samenwerkingsprotocol, een optimalisatie van de zorgkwaliteit te realiseren en kennis binnen het netwerk te valoriseren.

met andere zorgpartners

Stichting tegen Kanker

Verzorging door schoonheidsspecialiste tijdens de behandeling, organisatie van workshops en lezingen voor kankerpatiŽnten Ö

Present

Voor de vrijwilligerswerking binnen het Sint-Trudo Ziekenhuis wordt een beroep gedaan op Present. Deze organisatie zorgt ervoor dat de administratie voor de vrijwilligers geregeld wordt en dat ze een opleiding krijgen.

Rode Kruis

Verzorgen de ziekenhuisbibliotheek binnen het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Mediclowns

Bezoeken wekelijks de patiŽntjes op de kinderafdeling.

samenaankoop

Hospilim

De vzw HospiLim bestaat uit de 8 Limburgse algemene en categorale ziekenhuizen en de 4 psychiatrische centra, namelijk het Algemeen Ziekenhuis Vesalius, Jessa Ziekenhuis, Mariaziekenhuis Noord-Limburg, Sint-Trudo Ziekenhuis, Revalidatie & MS Centrum, Sint-Franciscusziekenhuis, Ziekenhuis Maas en Kempen, Ziekenhuis Oost-Limburg, Medisch Centrum St.-Jozef Bilzen, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, Psychiatrisch Centrum Asster, Kinderpsychiatrisch Centrum Genk. HospiLim heeft zich tot doel gesteld om via een gemeenschappelijk overlegplatform het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen en synergieŽn en schaalvoordelen in het aankoopbeleid te realiseren ten behoeve van de leden.

Opdrachtencentrale Thomas More

Een samenwerkingsovereenkomst tussen UZ Leuven, de Vereniging Diestse Ziekenhuizen, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, het Sint-Trudo Ziekenhuis, het MS-Centrum in Melsbroek en Z.org KU Leuven. Naast Hospilim neemt het Sint-Trudo Ziekenhuis ook deel aan deze opdrachtencentrale om samen aankopen te realiseren met als doelstellingen: optimalisatie van de aankoopfunctie, realisatie van kostenbesparingen, efficiŽntievoordelen en kwaliteitswinst, bundeling en uitwisseling van kennis en expertise, stimulering van innovatieve oplossingen. In tegenstelling tot de werking met Hospilim wordt een dossier telkens gecoŲrdineerd door een aankoper van ťťn van de betrokken ziekenhuizen. Ook de vergaderlocatie roteert.