Overlegplatform huisartsen

Met het oog op een gecoŲrdineerde transmurale zorgverlening is een goede samenwerking met de huisartsen van cruciaal belang. Deze samenwerking wordt voornamelijk geformaliseerd binnen het overlegplatform dat is samengesteld uit afgevaardigden van de huisartsenkring van Groot Sint-Truiden en omgeving (HAKSO ), de huisartsenkring Kanton Borgloon (HAKB) en van het medisch korps en de directie van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Deze samenwerking vertaalt zich in concrete afspraken om de zorgverlening voor de patiŽnt zo naadloos en optimaal mogelijk te laten verlopen.

De samenwerking met de huisartsenkringen uit de regio werd geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en de Huisartsenkring Sint-Truiden en Omgeving (HAKSO) en de Huisartsenkring Kanton Borgloon (HAKB).

De communicatie van patiŽntgebonden informatie tussen huisartsen en specialisten gebeurt meestal elektronisch via bijvoorbeeld Medibridge.