HospiLim

Op 14 december 2010 werd de vzw HospiLim opgericht, nu bestaande uit de 7 Limburgse algemene en categorale ziekenhuizen en de 4 psychiatrische centra, namelijk het Algemeen Ziekenhuis Vesalius Tongeren, Jessa Ziekenhuis Hasselt, Mariaziekenhuis Noord-Limburg, Sint-Trudo Ziekenhuis Sint-Truiden, Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder, Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik en Ziekenhuis Oost-Limburg Genk, Medisch Centrum St.-Jozef Bilzen, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, Psychiatrisch Centrum Asster Sint-Truiden, Kinderpsychiatrisch Centrum Genk.

HospiLim heeft zich tot doel gesteld om:
- het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen door een gemeenschappelijk overlegplatform
- synergiŽn en schaalvoordelen in het aankoopbeleid te realiseren ten behoeve van de leden
- bij te dragen tot het vereenvoudigen en verbeteren van de werkingsprocessen, in eerste instantie door:
        * als opdrachten- en/of aankoopcentrale op te treden voor de aankoop van goederen en diensten zoals omschreven in art. 2, 4į van de wet op de overheidsopdrachten d.d. 15 juni 2006; ®
        * het opbouwen en overdragen van kennis, ervaring en competenties op vlak van overheidsopdrachten;
        * het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden op vlak van logistieke processen en informatietechnologie.

De meerwaarde van HospiLim voor de aangesloten leden zit voornamelijk in: 
-  een versterking van het zorglandschap in Limburg
- een betere focus op kernactiviteiten door de versterking van een aantal ondersteunende functies 
-  inspelen op actuele trends in de zorg

 

HospLim-logo.jpg