Kraamafdeling

Als toekomstige mama en papa verwelkomen we u graag op de kraamafdeling (verpleegeenheid H1) van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Met nuttige tips en praktische informatie willen we u en uw partner begeleiden in de zorg rond de zwangerschap, de bevalling en de periode na de geboorte. Hebt u vragen of een dringend probleem, dan kunt u de kraamafdeling dag en nacht bereiken op het nummer 011 69 98 41.

Onze kraamafdeling telt 14 kamers, waaronder 1 luxekamer en 1 tweepersoonskamer. Alle kamers beschikken over een aparte babybox en een badkamer met douche, toilet en spoelsysteem.

In het aangrenzende verloskwartier bevinden zich 2 bevalkamers, 2 arbeidskamers met badkamer en een kamer met relaxatiebad.

Gemiddeld worden in ons ziekenhuis zo’n 700 baby’s per jaar geboren.

De kraamafdeling (H1) bevindt zich op de 1ste verdieping van blok G (roze kleur volgen).

kamermaterniteit.jpg     


sublinken_arrow.gif  Infosessies sublinken_arrow.gif  Opname
sublinken_arrow.gif  Bezoek sublinken_arrow.gif  Borstvoeding: 10 vuistregels
sublinken_arrow.gif  Informatiefolders sublinken_arrow.gif  Team
sublinken_arrow.gif  Geboorteaangifte

Infosessies

Infoavonden voor alle aanstaande ouders

In het Sint-Trudo Ziekenhuis vinden regelmatig infoavonden plaats voor alle aanstaande mama’s en papa’s. U krijgt er een antwoord op al uw vragen rond zwangerschap, bevalling en de eerste momenten met uw kindje. Waar volg ik prenatale oefeningen? Wie begeleidt me in het ziekenhuis? Waar heb ik recht op? Wat heb ik allemaal nodig voor de baby? Waarom zou ik borstvoeding geven?

Deze infoavonden vinden plaats in het Sint-Trudo Ziekenhuis, zaal Aesclepion (blok A, 1ste verdieping) en starten om 19.30 uur.

U kunt hiervoor inschrijven op de materniteit via tel. 011 69 98 41.

In 2018 zijn de infoavonden gepland op: 6 maart, 5 juni, 4 september, 4 december 2018.

Affiche infoavonden 2018

 

Bezoek kraamafdeling

Er is eveneens een geleid bezoek voorzien aan de kraamafdeling en de bevalkamers. Een vroedvrouw geeft u ter plaatse uitleg en beantwoordt al uw vragen. Meer info hierover krijgt u op het secretariaat gynaecologie (011 69 94 85)

bevalkamer.jpg

 

Borstvoeding

Op de consultatie lactatie van de kraamafdeling worden ook  infosessies gehouden rond borstvoeding. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op tel. 011 69 98 41. Volgende items komen hierbij aan bod:

 • hoe werkt borstvoeding?
 • welke zijn de voor- en nadelen?
 • belang van het voor de eerste maal aanleggen, de frequentie en de duur van het voeden
 • verschillende borstvoedingshoudingen
 • meest voorkomende problemen en hun oplossing
 • werkwijze op de afdeling
 • nuttige tips rond bezoekregeling, nacthvoedingen, eenmaal weer thuis ...

Deze infosessies vinden plaats in kleine groepen en u heeft ruim de tijd om zelf vragen te stellen.
Gelieve vooraf in te schrijven op het nummer 011 69 98 41.

borstvoeding


U kunt ook op consultatie komen bij onze IBCLC-lactatiekundige. Deze borstvoedingsspecialiste zal samen met u een oplossing zoeken voor uw vraag en/of probleem. Gelieve vooraf een afspraak te maken op het nummer 011 69 98 41. Deze consultatie vindt plaats in het dokterslokaal op de kraamafdeling. De consultatie wordt - na betaling van de factuur - volledig terugbetaald door uw mutualiteit.

terug

Opname

Wanneer komt u best naar de kraamafdeling?

U komt best naar het ziekenhuis:

 • als u gedurende een uur weeën heeft om de 5 minuten
 • bij verlies van vruchtwater of vermoeden ervan
 • bij bloedverlies
 • als u ongerust bent (bv. verminderde kindsbewegingen)
 • als u onwel bent

Indien u twijfelt, kunt u vooraf telefonisch contact opnemen met de verantwoordelijke vroedvrouw op het nummer 011 69 98 41.

Waar meldt u zich eerst aan?

Overdag meldt u zich best aan via het onthaal.
Bij een geplande opname wijst de onthaalmedewerker u door naar de opnamedienst waar u zich kan inschrijven.
Bij een dringende opname wordt u onmiddellijk naar de kraamafdeling gebracht.

Tussen 21.00 uur en 7.30 uur ‘s morgens verwittigt u indien mogelijk vooraf het ziekenhuis op het nummer 011 69 98 41. U komt binnen via spoedgevallen en wordt vervolgens naar de kraamafdeling gebracht.

Wat brengt u mee?

Administratief

 • identiteitskaart
 • enkele kleefzegels van uw ziekenfonds
 • trouwboekje en de ziekenfondsgegevens van uw echtgenoot of partner
 • bewijs van erkenning indien u niet gehuwd bent
 • naam, adres en telefoonnummer van iemand die we eventueel kunnen contacteren tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Medisch

 • bloedgroepkaart
 • moederboekje

Persoonlijk voor de moeder

 • toiletgerief en handdoeken
 • nachtkledij, ondergoed, kamerjas en pantoffels
 • bij borstvoeding: een borstvoedingsbeha; borstkompressen krijgt u in het ziekenhuis.

Persoonlijk voor de baby

 • handdoeken, washandjes en slabbetjes
 • hemdjes, kleedjes of kruippakjes
 • een kammetje en/of borsteltje
 • kleding en sokjes voor het vertrek uit het ziekenhuis
 • het ziekenhuis stelt een pak pampers ter beschikking (50 % korting)
 • een verzorgingsset voor uw baby wordt u op de kraamafdeling vrijblijvend aangeboden

terug

materniteit.jpg

Bezoek

Papa’s hebben permanent toegang tot de kraamafdeling. Op een 1-persoonskamer kan uw partner ook blijven overnachten.

Andere bezoekers kunnen uw kleine spruit komen bewonderen tussen 14.30 en 20.30 uur. Voor de rust van moeder en baby vragen we aan de bezoekers zich te houden aan deze bezoekuren.

In het verloskwartier wordt geen bezoek toegelaten.

terug

Borstvoeding: 10 vuistregels

Op onze kraamafdeling ondersteunen we een borstvoedingsbeleid dat gesteund is op de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en hanteren we de 10 vuistregels voor een succesvolle borstvoeding die daarop gebaseerd zijn. Om dit beleid deskundig te ondersteunen werken op de kraamafdeling vroedvrouwen die beschikken over een internationaal certificaat als erkende lactactiekundige. Alle activiteiten rond borstvoeding kaderen we binnen deze 10 vuistregels. Hierbij zorgen we dat:

 • we beschikken over een uitgeschreven beleid inzake borstvoeding en we dit communiceren aan alle betrokken medewerkers.
 • we alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het beleid.
 • we alle zwangere vrouwen voorlichten over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
 • we moeders binnen een uur na de geboorte van hun baby helpen met het geven van borstvoeding.
 • we aan moeders uitleggen hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe ze de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als moeder en baby gescheiden moeten worden.
 • pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen en geen extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 • moeder en baby dag en nacht bij elkaar op de kamer mogen blijven (rooming-in).
 • we borstvoeding op verzoek nastreven.
 • aan geen enkele pasgeborene die borstvoeding krijgt een fopspeen gegeven wordt.
 • vrouwen op het einde van hun verblijf op de kraamafdeling op de hoogte zijn van de organisaties die hulp kunnen bieden bij problemen met borstvoeding.

terug

Informatiefolders

In volgende folders vindt u meer informatie over het onthaal op de kraamafdeling (H1) en de verschillende aspecten van de bevalling.

terug

 

Team

Gynaecologen/verloskundigen

Kinderartsen

Hoofdvroedvrouw

 • Christina Cardinaels
  011 69 98 41
  Christina%20Cardinaels.jpg

terug

Geboorteaangifte

De geboorteaangifte van uw baby moet gebeuren bij de burgerlijke stand van de stad Sint-Truiden (Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden) binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte. De openingsuren van de burgerlijke stand vindt u op de kraamafdeling.

Voor de aangifte heeft u volgende documenten nodig:

 • identiteitskaart van vader en moeder
 • medisch getuigschrift van de geboorte
 • trouwboekje (indien u er een heeft)

terug