Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bij elke tussenkomst van de zorgverstrekker heb je recht op de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Zo mogen bij je behandeling enkel mensen aanwezig zijn die er om professionele redenen bijhoren. Voor alle anderen moet men je toestemming vragen.

Ook informatie over je gezondheidstoestand behoort tot je persoonlijke levenssfeer. Niemand mag jou of je zorgverstrekker onder druk zetten om informatie mee te delen aan derden (bv. werkgever, verzekeringsmaatschappij), tenzij in een paar zeer uitzonderlijke situaties die wettelijk bepaald zijn (bv. bescherming van de volksgezondheid).