Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiŽntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift

De zorgverstrekker is verplicht voor elke patiŽnt een dossier bij te houden. Dit bevat je identiteitsgegevens en alle medische informatie (onderzoeksresultaten, diagnosestellingen, notities van de zorgverstrekker Ö). De zorgverstrekker is bovendien wettelijk verplicht om een aantal gegevens in je patiŽntendossier te noteren, bijvoorbeeld de identiteit van je vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger, je toestemming voor een behandeling Ö Indien je van zorgverstrekker verandert, kan je vragen om je patiŽntendossier over te dragen om de continuÔteit van zorg te waarborgen.

Je hebt het recht je patiŽntendossier in te kijken. Hiervoor dien je een verzoek (mondeling of schriftelijk) te richten aan je zorgverstrekker. Deze heeft dan 15 dagen tijd om het dossier voor te bereiden. Als patiŽnt heb je immers geen toegang tot zijn persoonlijke notities, gegevens die betrekking hebben op een derde persoon, gegevens in het kader van de therapeutische exceptie. Bij het inkijken van je dossier kan je je laten bijstaan door je vertrouwenspersoon. Ook deze heeft inzagerecht (mits jouw toestemming).

Je hebt het recht een afschrift van je dossier te vragen. Op elk afschrift moet Ďstrikt persoonlijk en vertrouwelijkí vermeld zijn. De zorgverlener kan een afschrift weigeren als er aanwijzingen zijn dat de patiŽnt hiervoor onder druk werd gezet door derden (verzekeringsmaatschappij, werkgever).

Nabestaanden van een overleden patiŽnt kunnen toegang krijgen tot zijn patiŽntendossier indien zij hiervoor geldige redenen kunnen inroepen (bv. vermoeden van medische fout, opsporen van familiale antecedenten Ö). Zij kunnen het patiŽntendossier niet rechtstreeks inkijken maar moeten hiervoor een zorgverstrekker aanwijzen (bv. huisarts). Deze kan enkel de gegevens inkijken die rechtstreeks verband houden met de ingeroepen redenen.

Formulier aanvraag tot inzage tot/afschrift van patiŽntendossier Sint-Trudo Ziekenhuis.