Recht op informatie over uw gezondheidstoestand

Als patiŽnt hebt u recht op alle informatie die u een beter inzicht geeft in uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. De zorgverstrekker moet u dus inlichten over de diagnose (ook indien deze negatief is), de behandeling of ingreep, eventuele alternatieve behandelingen, de kostprijs, wat je beter wel of niet doet. Als u een behandeling weigert, is de zorgverstrekker verplicht u te wijzen op de gevolgen van die beslissing.
Deze informatie moet u op een begrijpelijke manier worden gegeven, rekening houdend met uw leeftijd, opleiding en begripsvermogen. Meestal gebeurt dit mondeling. U kunt ook vragen om de informatie op papier te zetten of deze mee te delen aan een vertrouwenspersoon.

Als u niet wenst geÔnformeerd te worden, moet de arts die vraag respecteren en dit in uw patiŽntendossier noteren. In een aantal situaties kan de zorgverstrekker beslissen u tegen uw wil toch te informeren, bijvoorbeeld wanneer hij anders uw gezondheid of die van derden ernstig in gevaar brengt. Dit kan hij echter alleen doen na overleg met een andere zorgverstrekker en met uw vertrouwenspersoon.

De zorgverstrekker kan informatie ook (tijdelijk) achterhouden wanneer hij vermoedt dat deze informatie uw gezondheid ernstig kan schaden (therapeutische exceptie). In dit geval moet hij vooraf een collega raadplegen en een schriftelijke motivering van zijn beslissing in uw patiŽntendossier toevoegen. Vanaf het ogenblik dat het vermoeden verdwijnt, is hij verplicht u alsnog in te lichten. Als u een vertrouwenspersoon heeft aangesteld, dient de zorgverstrekker deze wel informeren.