Stroke unit Ė bewakingskamer voor beroertezorg

PatiŽnten die werden getroffen door een beroerte of CVA worden zo snel mogelijk opgenomen in een speciale bewakingskamer voor beroertezorg of stroke unit. Hier worden ze continu opgevolgd en krijgen ze een gespecialiseerde en professionele zorg op maat door een multidisciplinair team. Hoe sneller de behandeling kan opstarten, hoe meer kans de patiŽnt heeft op een volledig herstel.


sublinken_arrow.gif  Wat is een beroerte? sublinken_arrow.gif  Behandeling
sublinken_arrow.gif  Revalidatie sublinken_arrow.gif  Team
sublinken_arrow.gif  Bezoekuren sublinken_arrow.gif  Contact
sublinken_arrow.gif  Infobrochures

stoke unit

Wat is een beroerte?

Een CVA of beroerte (in de volksmond ook wel attack genoemd) doet zich voor wanneer de bloedstroom in een gedeelte van de hersenen wordt onderbroken door een bloeding of door een klonter. Hierdoor krijgen bepaalde hersencellen te weinig zuurstof waardoor ze kunnen afsterven.

In 80 % van de gevallen gaat het om een bloedvat dat door stolsel dichtslibt. We spreken dan van een herseninfarct. In de overige 20 % gaat het om een bloedvat dat scheurt, waardoor er bloed ophoopt in de hersenen. Hier spreken we dan van een hersenbloeding. De aard en de ernst van de symptomen zijn sterk afhankelijk van de plaats, de grootte en de oorzaak van het infarct of de bloeding.

Mogelijke symptomen kunnen zijn:

 • plotse verlamming of krachtsvermindering van een lidmaat of een volledige lichaamshelft
 • scheefstand van de mond
 • niet verstaanbaar spreken
 • moeilijk of wazig zicht, dubbel zien
 • kauw- en slikmoeilijkheden
 • evenwichtsproblemen
 • concentratiestoornissen
 • karakterveranderingen
 • stemmingsstoornissen

beroerte

terug

 

Behandeling

De behandeling van een beroerte is voornamelijk gericht op het herstellen van zoveel mogelijk hersencellen om de schade maximaal te beperken. Hoe sneller de behandeling kan worden opgestart, hoe meer kans de patiŽnt heeft op een volledig herstel. Een belangrijke doelstelling in de behandeling is ook het herwinnen van de zelfstandigheid van de patiŽnt.

De gevolgen van een CVA zijn groot: zo zijn er gevolgen voor het lichaam, het denken, de gevoelens en het gedrag. Ze hebben niet enkel een weerslag op de patiŽnt (hij/zij is er zich misschien niet eens bewust van), maar ook op de familie en omgeving.

De stroke unit voor beroertezorg bevindt zich op de afdeling neurologie en is voorzien van de nodige technische en architectonische faciliteiten om de patiŽnten zo goed mogelijk te kunnen opvolgen. Om complicaties te voorkomen of te behandelen is er via monitoring een verhoogde bewaking van o.a. het hartritme, de bloeddruk, de temperatuur en de ademhaling. Er is steeds een verantwoordelijke verpleegkundige om op je vragen te antwoorden en je de nodige informatie te verschaffen.

Er wordt getracht zoveel mogelijk hersencellen te redden via een zeer specifieke behandeling die bestaat uit volgende aspecten:

 • infuustherapie en medicatie
 • controle van bloeddruk, hartritme, temperatuur, bloedsuikerspiegel
 • opsporen en behandelen van slikproblemen: indien nodig wordt de voeding aangepast
 • training van blaasfunctiestoornissen
 • voorkomen van doorligwonden
 • voorkomen van flebitis
 • opvang van emotionele problemen
 • snelle mobilisatie en opstart van revalidatie.

terug

 

Revalidatie

Reeds vanaf de eerste dag werken de leden van het multidisciplinaire team elk via hun eigen inbreng aan de revalidatie en het herwinnen van de zelfstandigheid van de patiŽnt en dit via:

 • LogepedieADL-training: hervatten van de activiteiten uit het dagelijks leven
 • cognitieve training: heraanleren van bepaalde handelingen die met het geheugen te maken hebben
 • training van mobiliteit: zitbalans, gangrevalidatie, fijne motoriek Ö
 • logopedie: specifieke sliktherapie, spraakoefeningen Ö

 

Wanneer na de acute fase nog verdere revalidatie noodzakelijk is, kan de patiŽnt terecht in het revalidatiecentrum van het ziekenhuis. Ook hier krijgt de patiŽnt een multidisciplinaire behandeling die volledig is afgestemd op zijn individuele noden. Het revalidatieteam werkt vooral aan de reÔntegratie in het thuismilieu en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

terug

 

Team

BeroertepatiŽnten worden verzorgd en begeleid door een vast team van specialisten, ook wel het Ďstroketeamí genoemd. Zij werken volgens vooraf vastgelegde, strikte protocols, aangepast aan de behoeften van elke individuele patiŽnt. In de wekelijkse teamvergaderingen worden deze behoeften besproken en geŽvalueerd.

Het stroketeam bestaat uit:

Artsen

Hoofdverpleegkundige

 • Sofie Vreven
  Sofie%20Vreven.jpg

Kinesiste

 • Bernadette Roggen

Logopediste

 • Cindy Appeltants

Psychologe

 • Hilde Severijns

Sociaal werkster

 • Kelly Leyssens

Ergotherapeut

 • Marijke Ceulemans

terug

 

Bezoekuren

Het bezoek in de stroke unit of bewakingskamer voor beroertezorg wordt beperkt tot de naaste familieleden, met een maximum van 2 personen per patiŽnt.

Bezoekers zijn welkom:

 • van 14.30 tot 15.30 uur
 • van 19.00 tot 20.00 uur

terug

 

Contact

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met het verpleegkundig team van G30
Tel.: 011 69 97 10

terug

 

Infobrochures

terug